MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

 

1.1. SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı : ENKUR ENERJİ (" SATICI ")

 

(Mersis No: 0008015373700239)

 

Adresi : MİMAR SİNAN MAHALLESİ 48015 SK. NO:10 ONİKİŞUBAT,KAHRAMANMARAŞ/ TÜRKIYE

 

Telefon : +90 [•]

 

Faks : +90 [•]

 

Eposta : [email protected]

 

1.2. ALICI BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı / Unvanı : [•] (" ALICI ")

 

Teslimat Adresi : [•]

 

Telefon : [•]

 

Eposta: [•]

 

IP adresi : [•]

 

1.3. İşbu sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan SATICI tarafından işletilmekte olan app-ges.com; (bundan sonra " WEB SİTESİ " olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.4. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. app-ges.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı [•] tarihte gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın elektronik posta adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

 

ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra " ÜRÜN " olarak tanımlanmaktadır.

 

Ürün

 

Ürün Bilgileri

 

Birim Fiyatı

 

Adet

 

KDV Ücreti

 

Satış Fiyatı

 

            

10 KV Kurulu Güç Paketi

120,00 TL

 

1

 

21,60 TL

 

141,60 TL

 

 

500 KV Kurulu Güç Paketi

300,00 TL

 

1

 

54,00 TL

 

354,00 TL

 

1 MW Kurulu Güç Paketi

500,00 TL

 

1

 

90,00 TL

 

590,00 TL

 

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte  en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir.

 

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. ALICI, WEB SİTESİ'nde bulunan ödeme ekranından ÜRÜN'e ilişkin ödeme şeklini seçer.

 

5.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

5.3. ALICI'nın kredi kartı ile ödeme yapabilmesi için tüm kredi kartı bilgilerini eksiksiz doldurması gerekmektedir. Kredi Kartı ödemesi tek seferde yapılabileceği gibi belirli vadelerde taksitler halinde de ödenebilmektedir. Taksitli yapılan ödemelerde ALICI ile Banka arasında imzalanan sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Banka, ALICI'nın seçtiğinden daha fazla taksitli ödeme seçenekleri sunabileceği gibi taksit erteleme seçenekleri de sunabilir. Bu tür teklifler Banka'nın inisiyatifine tabidir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Bu durumda temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, WEB SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin birim ve vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Belirtilen teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak herhangi bir gönderim kısıtlaması uygulanmamaktadır.

 

6.4. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin verilmesinin imkansızlaşması ve SATICI'nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumu yasal süresi içerisinde tüketiciye bildirir ve ALICI'nın uygun görmesi halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI'nın bu yönde bir talebi yok ise tahsil edilen ücret yasal süresinde ALICI'ya iade edilir.

 

6.5. Sözleşme konusu ÜRÜN'ün teslimatı için, ürün sipariş sürecinin tamamlanmış olması ve ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç/ 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

6.7. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında öngörülemeyen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler) veya SATICI'nın sorumlu tutulamayacağı nedenlerle yasal süresinde teslim edilememesi veya bu sürede teslim edilmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, SATICI 3 (üç) gün içinde durumdan ALICI'yı haberdar eder. Bu durumda SATICI sözleşmeden dönerek ürün bedelini ALICI'ya iade edebilir. Aynı şekilde, ALICI siparişi iptal edebilir, veya benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise ALICI'nın iptali bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

6.8. ALICI işbu sözleşme kapsamındaki şikayetlerini WEB SİTESİ'nde iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri aracılığıyla veya doğrudan SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

 

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN'ü teslim aldığı veya ALICI tarafından gösterilen üçüncü kişinin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ÜRÜN'ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için yukarıda anılan 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına yazılı bildirimde bulunulması ve bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren ÜRÜN'ün 10 (on) gün içerisinde SATICI'ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm bedelleri ALICI'ya iade eder. SATICI, bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeleri ALICI'nın ÜRÜN'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapacaktır. Dolayısıyla, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

8.1. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

 

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

9.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

9.2. ALICI işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarına, cayma hakkının kullanımına ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.